Om

unni1-e1436717054864-202x130land Uni Brekkes skulpturer finnes en falkenerryttare. Den lätt stiliserade sammensättningen av ryttare, falk och häst uttrycker meera lugn och koncentration än ytre dramatik. De tre figurerna ser i var sin rikting, men vi är alderig i tvivel om deras gemeensamma mål.

Och kanske kan detta sobra oc stillsamma arbetet vara en bra startpunkt för att titts närmare på Uni Brekkes konst – som ofta handlar om förhållandet mellanmänniskor och djur.

Djur har i alla tider facinerat människor, antingen förhållandet är bseraf på fruktan oc misstro eller kärlek, beundran och högaktning. Det ser vi exempel på i bildkonsten.

Vi finner motivet i det gamla Egypten där manga djurarter blev tagna för att vara heliga och upphöyda till gudar, hos antikens Grekenland där djuren har en central plats i mytologienoch i den kristna medelålder där djurens representation har en ren symbolsk betydelse. I de följande decenierna har djur som motiv fortfarande symbolsk kraft, men vrids i riktning av att spegla den modärna mäniskans skiftande förhollande till natur och är representanter för olika sidor hos människand psyke.

Vi blir påminda om denna låga traditionen när vi ser på Unni Brekkes skulpturer. Med bakgrund från Statens Kunstakademi i Oslo och rad längre studieresor till Italien, går on in i nära samtal med konsthistorien. Rent stilistisk arbetar Unni Brekke inom ett stort spektrum. Från porträtt i en tilnärmat naturalistisk stil, via den lätt stiliserade figurationen i «falkenerryttare» til den brutna formen i «Plan av häst I».

Det er mcket häst i Unni Brekkes konst. Delar av förklaringen är enkel. I månnga år var hëstar och dressyrridning en central del av henes liv. Vid en tidspunkt stod valet mellan en vidare skolning i dressyr i England och studier vid Statens håndverk og kunstundustriskole i Oslo. Vi vet vilket ämne ho valde, men det är också klart att hennes bakgrund präglar deler av motivkretsen.

Efter Statens Kunstakademi flttade Unni Brekke till Sverige och stannade 17 år i Borgsjö i Medelpad. Här blev fruktara år med en rad offentliga utsmyckningar och inkjöp. Sedan 2003 har Unni Brekke bott och arbetat i Karlstad där hon är knuten til KKV Värmlanf och Värmlands konstnärs förbund.